Az oldal tartalma frissítés alatt!

ÁSZF – vásárlási tájékoztató

Szerződéskötés:

Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése internetes katalógusnak minősül. Az ott látható termékek és megjelenés nem minősül ajánlatnak. A rendelésre a termékek kosárba helyezésével van lehetőség. A kosárba helyezés után a kosár megnyitásával folytatható a megrendelés. Ezt követően szükséges megadni a kapcsolat információkat, a fizetési módot és a számlázási információkat. A rendelés véglegesítése a megrendelés gombra való kattintással lehetséges. De mielőtt erre kattintana a bal oldalon lévő összefoglalóban ellenőrizze, hogy az ár, mennyiség és a termék megfelelő-e. A darab itt módosítható. Ha mindent rendben talál, kattintson a megrendelés gombra. Ezt követően a rendszer e-mail üzenete küld a rendelés adatairól. Ez azonban még nem minősül a részünkről a szerződés elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak a részünkről, ha kiküldjük a visszaigazoló e-mailt. A vásárló ezek után a státuszváltozásokról is üzenetet kap. A megrendelés folyamata során a hírlevél feliratkozáskor is rendelkezhet a vállalkozó.

Elállással kapcsolatos tájékoztató

Elállási jog

A vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő az áru átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha érvényesítené az elállási jogát, erről egyértelmű nyilatkozatot kell eljuttatnia hozzánk (például postán, e-mailben) 

Az alábbi címeken az elállás határidején belül fogadjuk az elállással kapcsolatos nyilatkozatokat. 

………………………..

Az elállás joghatásai

Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, mi 14 napon belül visszatérítjük az érintett termékkel kapcsolatos ellenszolgáltatási díjakat, köztük a szállítási díjat is. A visszatérítés csak azután történhet meg, amint megkaptuk öntől az érintett terméket vagy Ön nem igazolta azt, hogy azt visszaküldte.

Ön, azaz a vásárló köteles a terméket számunkra a 14 napos határidőn belül visszajuttatni. A termék visszaküldésének költségeit a vásárló viseli. Amennyiben a visszaküldött termék sérült, ön felelősségre vonható.

Elállásinyilatkozat-minta

Ezt a dokumentumot csak akkor kell kitöltve visszaküldenie, ha elállna a vásárlástól.

cím:………………telefonszám: ………………E-Mail: …………….

Alulírott/ak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk* elállási jogomat/jogunkat*

az alábbi termék/ek* adásvételére:

az alábbi szolgáltatás* nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

szerződéskötés időpontja*/átvétel időpontja*:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

________________________________ 

* Szükség szerint törlendő.

Szállítás:

A termékek kiszállítását kizárólag Magyarországon belül vállaljuk, az MPL futárszolgálat közreműködésével. Az áruinkat a végfelhasználók számára szállítjuk kiskereskedelmi mennyiségben.

Szavatosság:

Ha a kiszállított termék sérült, látható hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, a vásárlónak két napon belül jeleznie kell számunkra a boltunk címén.

A termékre két évig érvényes a kellékszavatosság is. Ennek értelmében hiba esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést. kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén ön nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már ön köteles bizonyítani, hogy az ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Az áru hibája esetén ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Fizetés:

A fizetés alapvetően utánvéttel történik. Ez azt jelenti, hogy önnek a termék ellenértékét és a kiszállítás díját a csomag átvételekor kell a futárnak kifizetnie. A futárnál lehetőség van kártyás fizetésre is. Ezt azonban a kiszállítást végző cégnél érdemes előre jelezni. Az áruházban lehet továbbá a PayPal fizetési szolgáltatáson keresztül fizetni, illetve utalásra is van lehetőség. Az utóbbiakhoz kapcsolód instrukciók a megrendelés folyamata során olvashatók.

Árak:

Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak). Amennyiben az áruházban az árak hibásan jelennek meg, nem vagyunk kötelesek a hibás áron értékesíteni az érintett terméket. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron. Ha ezt ön ne fogadja el, elállhat a szerződéstől. 

A tulajdonjog fenntartása

A teljes összeg kifizetéséig az áruk a mi tulajdonunkat képezik.

Webáruház működése

A webáruház egység egy külső szolgáltató által működtetett beágyazott felület. Az oldalon az ecwid.com szolgáltatását használjuk. A webshop működési hibájából adódó kellemetlenségekért nem vállalunk felelősséget. A webshopos vásárláskor megadott személyes adatok szabályszerű tárolása, kezelése is az ecwid.com felelőssége.  https://www.ecwid.com/terms-of-service A vásárláskor megadott e-mail címek, a hírlevél feliratkozás esetén átkerülnek hozzánk. Ebben az esetben azok kezeléséért mi felelünk.

A Szolgáltató adatai és további adatkezeléssel kapcsolatos információk: https://farmer-nadrag.hu/adatkezelesi-tajekoztato/